Wet WKKGZ

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Sinds 1 januari 2017 is voor alternatieve zorgaanbieders de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz) van kracht. Deze wet stelt o.m. eisen aan een objectieve klachtenbehandeling van een cliënt versus de zorgaanbieder. Het eerste doel van die klachtenbehandeling is herstel van de relatie tussen hen beiden.
Ik ben aangesloten bij het NIBIG met registratienummer: 528870

Waarvoor:

Afspraak maken

Afspraak maken