Hypnotherapie

Wat is hypnotherapie?

Bij hypnotherapie wordt hypnose ingezet als behandelmethode voor het oplossen van zowel fysieke als psychische klachten en aandoeningen.

Hypnotherapeuten zetten hypnose in als behandeling en gebruiken zo de kracht van de persoon zelf om positieve veranderingen teweeg te brengen.

Met hypnose krijg je directe toegang tot je onderbewustzijn. Je zal je misschien afvragen wat dat inhoudt. In je onderbewustzijn liggen als ware al je geïnstalleerde programma’s opgeslagen die je door je leven heen hebt geleerd en die je je eigen hebt gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld een programma voor roken (als je een roker bent), lekker eten, nagelbijten, angst voor spinnen e.d. en ga zo maar door.

Aan dat programma zijn allerlei positieve redenen gekoppeld waardoor het onderbewustzijn dat programma in stand houdt. Als je dan dus een bepaalde gewoonte zou willen veranderen is er heel wat voor nodig om het bestaande programma te herschrijven/herprogrammeren. Dat komt omdat je met je bewuste deel anders kan denken dan hoe jij iets hebt opgeslagen in je onderbewustzijn. Neem bijvoorbeeld roken. Je rookt misschien al een hele lange tijd en hebt er allerlei positieve redenen aan gekoppeld om dat in stand te houden, bijvoorbeeld: het is gezellig, leuke bezigheid, ik word er rustig van enz. Je onderbewustzijn wil dit graag in stand houden omdat het kennelijk goed voor je is. Met je bewuste deel wil je stoppen met roken omdat het gezonder is, je langer zal leven enz. Deze informatie wordt door je onderbewustzijn vergeleken met het geïnstalleerde programma en je onderbewustzijn zal concluderen dat het goed voor je is om te roken en zal er dus alles aan willen doen om dat in stand te houden. Tussen je bewuste en onderbewustzijn zit namelijk een kritische factor, een soort firewall, die de informatie met elkaar vergelijkt. Wat je met hypnose doet is de kritische factor verlagen waardoor je directe toegang hebt tot je onderbewustzijn en dus de geïnstalleerde programma’s. Hierdoor is het mogelijk om met de juiste techniek de programma’s te herprogrammeren en zodoende je doel te behalen.

Hoe vaak een sessie voor je het gewenste resultaat behaalt?

Dat is afhankelijk van het probleem maar vaak merk je al na 1 sessie direct verschil. Sommige problemen zijn met 1 sessie opgelost en andere hebben er misschien wat meer nodig, 2 of 3 om van een probleem af te komen.

Belangrijk is om je op 1 probleem te richten dus niet meerdere door elkaar omdat dit simpelweg gewoon niet krachtig genoeg is.

 

Directe hypnose

Ik werk met directe hypnose. Directe hypnose gaat naar de kern van je probleem om het van daaruit op te lossen zodat de oplossing ook blijvend is.

 

Hypnotherapie? Hoe gaat dat dan?

Hypnotherapie is eigenlijk niets anders dan een ontspannen staat van zowel lichaam als geest door middel van bepaalde technieken.

Je ligt/zit hierbij in een comfortabele ligbank en hoeft eigenlijk alleen maar te luisteren naar wat je moet doen. Je doet het in principe zelf en ik zal je daarbij begeleiden, ik ben als ware je gids. Als gevolg van die fysieke en mentale ontspanning met daarbij focus en concentratie bereik je een soort van hypnotische trance. Het bewustzijn is in deze staat van trance minder kritisch en zo kan je het onderbewustzijn bereiken.

De mate waarin iemand in hypnose kan is per persoon verschillend. De ene gaat dieper dan de ander maar meestal wordt het als iets bijzonders en moois ervaren en wil men er meer van omdat het zo heerlijk voelt. Een cliënt moet open staan om in hypnose te gaan en de therapeut vertrouwen en dus de aanwijzingen van de therapeut nauw opvolgen.

Hypnose is niets anders dan het op selectieve wijze accepteren van suggesties door het onderbewustzijn waarbij de kritische factor, behorende tot het bewustzijn, omzeilt dient te worden.
Hypnotherapie is niets anders dan het toepassen van deze techniek om het onderbewustzijn een ander inzicht te geven ten aanzien van een probleem of bepaalde klacht en het zo dus te herprogrammeren.

Afspraak maken

Wil jij ook NU beginnen met het werken aan een positieve verandering en ervaren hoe fantastisch hypnose is? Maak dan snel een afspraak!

Afspraak maken